Портрети на участници в историческа възстановка, 3 март - 145 години от освобождението на гр. Велики Преслав